Diversitet– en selvhenter!

Bliver der taget nok hensyn til køn, etnicitet, alder og sociale forhold i dansk musikliv? Eller mister musiklivet noget på bundlinjen pga. manglende nytænkning? Statens Kunstfond inviterer til fyraftensmøde om diversitet i dansk musikliv.

14.9.2016

Den 13. oktober 2016 får den danske musikbranche mulighed for se på udfordringer og løsninger, når det gælder den manglende diversitet i dansk musik. Heidi Rottbøll Andersen fra Living Institute faciliterer fyraftensmødet sammen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

På baggrund af mødet vil Projektstøtteudvalget i november indkalde til dialogmøder med en lang række aktører i dansk musikliv, om hvordan diversitetsaspekter bliver forvaltet. Herefter vil udvalget lave et charter om emnet efter model fra den danske filmbranche, som for nylig har udarbejdet et charter om mangfoldighed.

"Dansk musikliv kan have stor gavn af at inddrage diversitet som et parameter, og vi er af den opfattelse, at det skal gøres på eget initiativ – deraf overskriften på fyraftensmødet: Diversitet – en selvhenter! Hvis det skal lykkes at skabe positive forandringer, har vi brug for nytænkning og mod på alle fronter i musikbranchen," siger Bente Dahl, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 

Bente Dahl uddyber:
"Diversitet er et afgørende parameter, hvis det danske musikliv skal udvikle sig i en positiv retning – også når det gælder det kommercielle potentiale. Diversitet handler om køn, etnicitet, alder, geografi og social status. Spørgsmålet er, om der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til disse forhold i dag. Eller kan der gøres mere for at fremme en mere bred tilgang til kunstneriske og kommercielle dagsordener? Og mister musiklivet noget på bundlinjen ved ikke at tage disse forhold i betragtning? Det er nogle af spørgsmålene på fyraftensmødet d. 13. oktober.”

Hvorfor diversitet i musiklivet?
I store dele af erhvervs- og kulturlivet er der markant fokus på diversitet som en driver ikke blot for værdigrundlaget, men også for økonomien, og undersøgelser peger på, at virksomheder med en aktiv diversitetspolitik har et markant bedre indtægtsgrundlag samt en mere helhedsorienteret opfattelse af sig selv som samfundsaktør.

Mødet "Diversitet – en selvhenter" er en del af det initiativ, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har igangsat for at sætte fokus på diversitet i musiklivet. Mødet sker i forlængelse af konferencen om fremtidsperspektiver i dansk musikliv, som blev afholdt i december 2015.

Tid: Torsdag 13. oktober 2016 kl. 15.30 – 17.30

Sted: Foyer, Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh. K.

Tilmelding: https://www.facebook.com/events/1125135210901838/

Ved mødet vil der blive serveret kaffe, te, vand, snacks og frugt.

Yderligere oplysninger
Jens Fuglsang, konsulent, jfu@remove-this.slks.dk, tlf.: 33 74 45 59
Sune Blicher, presserådgiver, tlf.: 33 74 45 62

Siden er sidst opdateret: 28.10.2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)