Mangfoldighed i scenekunsten

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har valgt at have fokus på mangfoldighed. Udvalget planlægger at synliggøre allerede eksisterende tiltag og stimulere nye tiltag.

Seher Yilmaz fra Rättviseformedlingen i Stockholm holdt foredrag på fyraftensmødet den 11. februar 2016. Fotograf: Christian Gustavsson.

Udvalget vil løbende inspirere sig selv og branchen gennem fyraftensmøder og vil løbende arrangere seminarer og iværksætte forskellige initiativer i 2016 og i 2017. 

Udvalget har taget initiativ til disse ting:

Møder og foredrag

Udvalget arrangerede d. 11. februar 2016 et fyraftensmøde i Slots- og Kulturstyrelsen med Seher Yilmaz fra Rättvisaformidlingen i Sverige i samarbejde med Projektstøtteudvalget for Musik. Titlen på mødet var ”Mangfoldighed i kulturlivet – ja tak, men hvordan?”.

Efter mødet blev det danske projekt PLURALISTERNE søsat som en dansk pendant til Rättvisaformidlingen. PLURALISTERNE er et repræsentationsprojekt, der arbejder for at synliggøre og fremme diversiteten i bl.a. mediebilledet og kulturlivet. Læs mere om projektet her. 

Udvalget holdt fokusmøde den 18. april 2016 om The Creative Case for Diversity med Nike Jonah, direktør for ”Connecting Dots”, og tidligere Senior Diversity Project Officer på Art Council England samt  Hassan Mahamdallie, tidligere Senior Strategist på Arts Council England. Udvalget havde inviteret gæster fra scenekunstmiljøet.

Den 26. oktober 2016 afholdt udvalget i samarbejde med Den Dansk Scenekunstskole Efter- og Videreuddannelsen fyraftensmøde på Nørrebro Teater med Rani Kasapi, som er årets mangfoldighedschef 2014 og tidligere leder af den internationale afdeling på Riksteatern i Sverige. Rani Kasapi er kulturchef i Botkyrka Kommune. Mødet havde form som en samtale med Mette Wolf, direktør på Nørrebro Teater, og fokuserede på mangfoldighed som redskab til virksomhedsudvikling.
Mødet blev livestreamet på Statens Kunstfonds facebookside, og kan også ses her.

D. 13. marts 2017 inviterede udvalget i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole til et udvekslingsmøde med nordiske aktører inden for scenekunstområdet. På mødet deltog repræsentanter fra Stockholms Konstnärliga Högskola, Kunsthøgskolen i Oslo samt fra Nordisk Kulturfond. Formålet med mødet var at diskutere, hvordan man kan skabe basis for at rekruttere mere mangfoldigt til de scenekunstneriske uddannelser. De scenekunstneriske uddannelser i Norge og Sverige har allerede gjort sig flere erfaringer på området, og Den Danske Scenekunstskole har en stærk interesse i at nå ud til en bredere målgruppe af studerende. Mødet førte bl.a. til en aftale om at mødes hyppigere for at udveksle erfaringer og få mere indsigt i hinandens arbejde med mangfoldighed samt til oprettelsen af en vidensbank med gode idéer til at styrke mangfoldigheden.

D. 6. juni 2017 løb den første udgave af Scenekunstens Årsmøde af stablen på Det Kongelige Teater, Skuespilhuset. Årsmødet blev arrangeret i fællesskab af projektstøtteudvalget, CPH STAGE, Teatrenes Interesseorganisation (TIO), Danske Teatres Fællesorganisation (DTF), Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse samt Udviklingsplatformen for Scenekunst. Temaet for årsmødet var mangfoldighed inden for scenekunsten. På mødet kunne man bl.a. opleve keynote-speeches fra tidligere nævnte Hassan Mahamdallie og Anne Schulz (fra Münchner Kammerspiele) og en performance fra den anerkendte tyske teatergruppe ”Gintersdorfer/Klaßen”. Om eftermiddagen afholdtes en række workshops med fokus på mangfoldighed, hvor bl.a. tidligere nævnte Rani Kasapi vil agere facilitator.

Mere info om Scenekunstens Årsmøde

Reportage fra årsmødet

Interview med workshopholder Rani Kasapi

Gæstespil

Udvalget støttede den norske forestilling "Pavlovs Tispe"/"Pavlovs tæve" på Aprilfestivalen 2016. Forestillingen er produceret af Den Mangfaldige Scenen & Brageteatret, Norge og bliver spillet af Camara Joof. Forestillingen spillede på Riddersalen den dato 13. april 2016.

Efter forestillingen var der eftersnak med publikum med oplæg af Camara Joof og Liv Hegeland fra Den Mangfaldige Scenen. Titlen på oplægget var "Ikke krype, ikke løpe men gå i dialog - Utvikling av en mangfaldige scene".

Kronik

Udvalget skrev i sommeren 2016 en kronik med mangfoldighed og internationalisering i fokus med titlen "En lukket fest for den hvide middelklasse". Kronikken blev bragt i Politiken den 11. juni 2016. 

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)