Fire indsatsområder skal understøtte udvikling og dynamik på scenekunstområdet

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at understøtte udviklingen af et mere dynamisk og fleksibelt scenekunstmiljø nationalt såvel som internationalt.

For at fokusere udviklingsarbejdet har udvalget besluttet at lade indsatsen falde i fire indsatsområder: Samarbejde på tværs af strukturer og ordninger, Det internationale område, Publikumsudvikling og Det tværdisciplinære område.

Udgangspunktet for det hele er bestræbelsen efter den allerhøjeste kunstneriske kvalitet og med tre gennemgående værdier: samarbejde, dialog og mangfoldighed, som her skal forstås bredt, dvs. mangfoldighed i etnicitet, genrer, publikumsgrupper mm.

Udvalget vil i sin periode arbejde på at styrke følgende områder:

Samarbejde på tværs af strukturer/støtteordninger

Der er brug for samarbejder og dialog for at opretholde og skabe et styrket og dynamisk scenekunstmiljø, som kan lære af hinanden, dele ressourcer og lade sig gensidigt inspirere. Det er derfor essentielt, at der fremover samarbejdes mere på tværs af strukturer, støtteordninger samt på tværs af geografien og ikke mindst mellem den mere etablerede del af scenekunstmiljøet og de frie grupper.

Det Internationale område

Det internationale område bør være en integreret del af alle aktiviteter, der udføres i scenekunstmiljøet i dag. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af dansk scenekunst. Det er et område, som er i rivende udvikling, og som udvalget gerne vil understøtte i højere grad end tidligere. Det er i samarbejdet og den gensidige dialog og gennem kunstneriske møder med andre lande og publikummer, at en fortsat inspiration kan sikres til det danske scenekunstmiljø.

Publikumsudvikling

Dialogen med publikum er en af de grundlæggende faktorer i forhold til udviklingen af scenekunsten. Det er vigtigt at understøtte denne dialog bl.a. for at de mange midler, der gives til scenekunsten også kommer et mangfoldigt publikum til gode.

Det er en nødvendighed for at sikre videndeling og fortsat udvikling på området, at der sikres et systematisk arbejde med publikumsudvikling og nye publikumsgrupper. Teatret mister sin demokratiske legitimitet, hvis det ikke formår at inddrage nye publikumsgrupper.

Det tværdisciplinære område

Det er bl.a i mødet med andre kunstarter, at scenekunsten har muligheder for at udvikle sig videre. Udvalget vil gerne både styrke og understøtte de muligheder for udvikling, der ligger i mødet med andre kunstformer samtidig med, at der også er et uadresseret behov for at sikre udviklingsmuligheder for de institutioner, der allerede arbejder tværdisciplinært.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)